En tvättanläggning med automatiserad matning kan användas på en mängd olika sätt för olika typer av gods och renhetskrav. Här är ett bra exempel där en sjustegstvätt med sex tvättkammare och en torkenhet alla har sina olika egenskaper och kan användas såväl parallellt för maximal hastighet som seriellt för individuellt anpassad och optimal renhet:

 

De sex tvättkamrarna är i grunden Flow-Jet-tvättar som använder en teknik med kavitationsbubblor i vätskebad där godset vickas eller roteras för maximal åtkomst in i minsta skrymsle. Föroreningarna som lösgörs flyter upp till ytan och då mer tvättvätska tillförs överbreddas tvättkammaren så att föroreningarna rinner över och tas om hand i tvättens renings- och återvinningssystem. Men de olika tvättkamrarna har även sina olika specialiteter.

De olika tvättkamrarnas specialiteter

Första kammaren är en tvätt för gods som kontaminerats med emulsion, och som rengör med Flow-Jet-teknik, hetvatten och anpassade tvättkemikalier.

Andra kammaren är en tvätt för gods som kontaminerats med olja, och som även har utökad oljeavskiljning med möjlighet att samla upp oljor med hjälp av separata oljeavskiljare.

Tredje kammaren är en högtryckstvätt som förutom Flow-Jet-tekniken även rengör ytterligare med extra högt tryck som uppnås med tryckstegringspumpar.

Fjärde kammaren är en kombinerad Flow-Jet-tvätt med ultraljudsrengöring. Ultraljud kan i sig inte göra rent, men när ultraljud används som komplement i tvättvätska skapas tryckvågor som kan hjälpa till att avlägsna hårt sittande föroreningar och avlagringar på gods.

Femte kammaren är en rensköljningstvätt där eventuella kemikalier och tvättmedelsrester avlägsnas. Här kan även korrossionsskydd anbringas.

Sjätte kammaren är också en rensköljningstvätt som rengör med Flow-Jet-teknik, men den är även utrustad med ett avjoniseringsfilter för högsta möjliga renhet, samt avblåsning med varmluft. På så sätt avlägsnas lätt avrinningsbar vätska samtidigt som godsets temperatur anpassas för att underlätta torkprocessen.

Sjunde steget torkar godset med hjälp av vakuum där kvarvarande vätskor förångas och sugs ut med omgivande luft. Vakuumtorken har även inbyggd IR-värme för att förbättra torkningen ytterligare.

Olika tvättprogram för olika typer av föroreningar

Det finns en mängd olika tvättprogram som kan anpassas individuellt så att exempelvis gods med föroreningar som skärolja och spånor tvättas i kammare två och fem, och sedan torkas i kammare sju, medan nästa godskorg med emulsioner och ytterst höga renhetskrav tvättas i kammare ett, tre, fyra och sex. Och dessa processer kan förstås pågå parallellt där systemet håller reda på varje enskild godskorg, dess individuella tvättprogram och prioritering.

Genom att kombinera olika innovativa lösningar med traditionell och beprövad teknik klaras även de tuffaste renhetskrav samtidigt som vätskor renas och kan återanvändas om och om igen i ett kretslopp.

Denna anläggning är ett bra exempel på hur Viverk tagit fram en kundoptimerad anläggning utifrån kundens behov och önskemål.

Viverk AB