Emma Holmström och Melina da Silvas förevisar renhetsanalyser med hjälp av mikroskop.

Emma Holmström och Melina da Silvas förevisar renhetsanalyser med hjälp av mikroskop.

 

Höstens renhetsutbildning som Viverk arrangerade tillsammans med RISE och Fougstech, är nu genomförd. Återigen var det lärdomarna och givande diskussioner som gjorde dagen, men det framkom även en hel del nytt.

Som vid tidigare utbildningar var seminariet uppdelat i olika block med tid för deltagarnas frågor och praktiska visningar i RISE:s lokaler.

Från RISE bjöd Emma Holmström på de senaste forskarrönen och Melina da Silvas på en en genomgång av olika mätmetoder samt en förevisning av analyser med hjälp av mikroskop.

Dan Fougstedt på FougsTech AB förklarade både hur en liten partikel kan förstöra precisionen på en stor grävmaskin och korta livslängden markant, samt hur man kravsätter och upprätthåller tekniska renhetskrav i produktion.

Dan Fougstedt på FougsTech AB

Dan Fougstedt på FougsTech AB

Från Viverks sida konkretiserade Michael Wickell hur man bäst uppnår renhetskrav med olika teknik, kemi och framförallt med vilka principer, på enklast, billigast och snabbaste sätt.

Michael Wickell konkretiserade hur man bäst uppnår renhetskrav.

Michael Wickell konkretiserade hur man bäst uppnår renhetskrav.

Peter Helmersson är ny marknads- och försäljningschef på Viverk.

Peter Helmersson, Viverk

– Partikel och ytrenhet är verkligen i fokus. Att döma av deltagarnas diskussioner och synpunkter står det klart att renhetsfrågorna nu lyfts från något nödvändigt ont till att hamna i finrummet, förklarar Peter Helmersson från Viverk som agerade moderator under utbildningen.

Och det var kanske den största lärdomen på utbildningen – att förstå hur viktigt det är med renhet och betydelsen av att inte ha tillräckligt rent.

Flera deltagare gav även uttryck för detta och tyckte att vi skulle köra presentationer för deras högsta ledning.

Viverk AB