När Svenskt Näringsliv genomförde sin årliga attitydundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner sticker en kommun ut med ett förbättrat omdöme för sjätte året i rad.

När Svenskt Näringsliv genomförde sin årliga attitydundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner sticker en kommun ut med ett förbättrat omdöme för sjätte året i rad.

– Det börjar bli en liten vana att vi står här och berömmer Alvesta, sade Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv, när omdömena skulle delas ut.

Huvudämnena som betygssätts är kontakter med kommunen, attityder till företagande, myndighetsutövning information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag.

För Alvesta kommuns del ökade betyget från 3,87 till 3,97 (snittbetyget i Sverige är 3,46) vilket är det högsta betyget någonsin sedan mätningarna startade.

Utifrån Viverks egna erfarenheter, med bas i Vislanda i Alvesta kommun och ett av de företag som sitter med i kommunens VD-råd, instämmer vi i det goda omdömet. Men vad är det egentligen som gör att Alvesta hamnar i topp? Vi ställer frågan direkt till kommunens Näringslivschef, Ola Agermark.

Vad gör ni i Alvesta som ger så gott betyg?
– Det handlar nog inte så mycket om något specifikt. Det är snarare helheten och att vi som en mindre kommun har närmare till företagen och att vi under lång tid byggt upp bra relationer och skaffat oss en plattform att mötas. Ju bättre man känner varandra desto mer kan man hjälpa varandra.

– Jag tror också att det är viktigt med ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt internt i kommunen för att nå korta vägar och kunna vara snabbfotad. Jag behöver ju deras hjälp för att kunna hjälpa företag.

– Vi kan inte göra allt, men mycket handlar om att visa intresse och hitta samverkan. Och att lyfta fram goda exempel. Och då är det viktigt att göra det enkelt. Detta har vi jobbat med över tid och sakta men säkert nått framåt. Men det finns mycket kvar att göra.

Ola Agermark (mitten) på besök på Viverk AB i Vislanda, här tillsammans med Peter Helmersson (till vänster) och Michael Wickell (till höger), framför två unika industritvättmaskiner för kullager.

Ola Agermark (mitten) på besök på Viverk AB i Vislanda, här tillsammans med Peter Helmersson (till vänster) och Michael Wickell (till höger), framför två unika industritvättmaskiner för kullager.

Hur ska ni fortsätta utveckla företagandet inom Alvesta kommun?
– Vi försöker ha en beredskap kring attraktiv verksamhetsmark så att näringslivet ska kunna fortsätta expandera och utvecklas. Vi jobbar vidare med att öka samverkan mellan skola och näringsliv, utveckla kommunens infrastruktur och skapa ett attraktivt boende så att fler ska kunna och vilja bo och verka inom kommunen.

– Det handlar väl egentligen om att skapa bra förutsättningar för att leva ett bra liv helt enkelt, så att man vill bo och verka här. Och att lyfta fram det vi har tillsammans, visa att det händer saker i Alvesta.

– Upphandling är en sak som vi också ligger långt framme med och får många frågor kring från andra kommuner. Alvesta är även en av sex pilotkommuner som jobbar med Stockholm Environmental Center kring hur man ska angripa arbetet med hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 i Sveriges kommuner.

– Det bubblar överallt och det bygger en attraktivitet som i sin tur ger positiva ringar på vattnet, för allt hänger ihop. En grundförutsättning för att näringslivet ska fungera bra är ju att allt annat också fungerar runt omkring, som skolor, service, boende och kommunikationer.

Ditt bästa tips till företagen
– Jag skulle vilja att företag blir lite bättre på att berätta om allt bra man gör. Fler behöver sträcka på sig och berätta om sina positiva egenskaper. En aktiv arbetsgivare behöver också synas för att attrahera kompetenta medarbetare.

Ola Agermark är näringslivschef i Alvesta kommun.

Ola Agermark är näringslivschef i Alvesta kommun.

Vem är Ola Agermark?
Ola Agermark har varit näringslivschef i Alvesta kommun sedan 2014 och har för avsikt att fortsätta utveckla kommunens näringsliv i många år till. Bakom titeln näringslivschef döljer sig en ödmjuk och prestigelös person som också är nyfiken, vetgirig och genuint intresserad av att lära mer.

Tidigare har Ola Agermark även varit lärare i Alvesta, produktchef för mervärdestjänster på Posten i Stockholm och marknadschef på Växjöhem/Vidingehem. Ola Agermark är maskiningenjör i botten, men har även en fil kand inom marknadsföring och en lärarexamen inom företagsekonomi.

Ola Agermarks bästa personliga tips för att nå framgång:

“Stjäl från andra som gör något bra, omforma det och försök göra något ännu bättre av det.”

Viverk AB