På Viverk bygger vi våra industritvättmaskiner för hand. Nästan varje kundmaskin är unik och skräddarsys efter just den kundens önskemål och behov. Det kundunika är något som påbörjas redan när vi tillsammans med kunden tar fram lösningen. Detta är en viktig anledning till att våra maskiner alltid byggs för hand, på plats i vår svenska fabrik, med hjälp av våra egna, erfarna maskinbyggare. En annan anledning är de krav på renhet och effektivitet som ska uppfyllas, som visas här i filmen:

Filmens innehåll som text:
Tack vare Viverks många egna, ibland patenterade teknik, har vi redan en rejäl uppsättning funktioner och lösningar som kan användas i olika kombinationer. Men ibland måste vi även uppfinna helt nya sätt, som till exempel här med en ny oscillerande frammatningsenhet som minimerar sammanblandning av tvättvätskor och optimerar tvätt och torkeffekt, eller dessa rullande spollansar som spolar rent även inuti riktigt långa rör.

Sedan finns det mycket som är lika oavsett typ av tvätt. Grunden till en bra industritvätt är en rejäl tank, och att den byggs på ett effektivt sätt.

Stor volym gör att tvättvätskan kan renas och ha en riktigt lång livslängd, och när den väl ska bytas är det viktigt att det är lätt att tappa ur, rengöra och sedan fylla på med ny tvättvätska. Det är därför våra tankar har stora inspektionsluckor och lutande bottnar med urtappning på dess lägsta punkt.

Många gånger vill man även ha flera tvättankar, en för varje tvättsteg, så att man skiljer på tvättvätskor mellan grovtvätt, fintvätt och skölj. Förutom högre renhet kan man då även återanvända mycket av tvättvätskorna genom att använda dem stegvis – först i rensköljningen, sedan i fintvätten och därefter även i grovtvätten.

Då kan även tvättkemikalierna optimeras i de olika stegen samtidigt som rening och separering av exempelvis olja och fett maximeras.

Även värme är en viktig ingrediens för att tvätta rent, därför är isolering av våra maskiner en viktig aspekt, både för ljudnivåns och energieffektivitets skull.

Det som skiljer olika typer av tvättar är snarare dess olika funktioner och egenskaper på insidan beroende på vad som ska tvättas rent, och vilka typer av föroreningar som ska tvättas bort. Räcker det med att spola rent godset med högt tryck på utsidan, eller behöver godset badas, roteras och tvättas med Flow-jet eller ultraljud för att bli riktigt rent? Krävs det även riktad högtrycksspolning på insidan?

Allt detta och en hel del ytterligare kan byggas in i en och samma tvättmaskin, men när kapacitetskraven är höga kan man tjäna mycket tid på att dela upp arbetet i flera olika behandlingskammare. Hur stora volymer som ska tvättas, om systemet ska automatiseras med ett transportsystem eller vara en del i en robotmatad cell är också saker som styr vilken eller vilka typer av tvättar som lämpar sig bäst.

Som exempelvis här, där två grovtvättar, en fintvätt, två torkar och tre kylkammare samverkar för att tvätta rent gods under dess tillverkningsprocess. Eller här, där sex olika tvättkammare med olika egenskaper används för att tvätta rent olika typer av gods i olika kombinationer beroende på föroreningar och renhetskrav.

Ibland räcker det ju med att tvätta verktyg rena från olja och fett, medan komponenter som ska användas i hydraulik även måste tvättas rena från minsta partikel.

Renhet handlar inte bara om att avlägsna föroreningar från komponenter. En bra tvättanläggning har även egna reningssystem för att rena sig själv och sina tvättvätskor så att de ska kunna återanvändas under lång tid.

Effektivitet och återvinning av värme, vätskor och energi är också saker som gör stor skillnad för helheten. Och som påverkar miljö och ekonomi positivt.

Det viktigaste av allt är dock att maskinerna är robusta, hållfasta och gediget byggda för att hålla riktigt länge. Och att de är enkelt uppgraderingsbara för att kunna moderniseras och effektiviseras ytterligare med nyare teknik i framtiden.

Det är därför vi bygger våra maskiner för hand i rostfritt och syrafast material, och bara använder kvalitetskomponenter som vi vet håller riktigt länge och är utbytbara även i framtiden.

Eller som Rolls-Royces grundare Henry Royce uttryckte saken – ”Ta det bästa som finns och gör det bättre”.

Det är tack vare detta som Viverks tvättmaskiner bara går och går och ofta återkommer som begagnade för nya uppgraderingar eller moderniseringar efter 20-30 år för att fortsätta göra rent i tiotals år till.

Viverk AB