Viverk är medlem i ett av RISE medlemsprogram…

Vi är mycket glada och stolta att kunna meddela att Viverk AB har gått med i ett av RISE (Research Institute of Sweden) medlemsprogram “Centrum för renhet”.

I detta program är det fokus på att öka, sprida och förstå renhet på partikelnivå och ytrenhet. Viverk kommer, som ensam industritvättanläggningsleverantör, utveckla och sprida sin kunskap inom detta område.

Viverk får möjlighet att påverka forskningen samt vara med och nätverka med andra stora aktörer inom området. Det finns ett flertal olika aktörer som är närvarande, bl.a. SKF, Borg Warner, Scania, Volvo-bolagen med underleverantörer samt även universitet såsom Chalmers Tekniska Högskola.

Vi ser detta som en mycket stor möjlighet att kunna vara med och påverka Svensk industri i ett mycket tidigt stadium samt dela vår kompetens i området. Självklart ser vi möjligheten att kunna få åtnjuta andras kunskaper och ytterligare lära oss om framtidens behov.

Viverk kommer även vara behjälpliga i olika projekt där man vill forska kring olika specifika saker. Det kan vara “pick & place” robottvätt, agera tvättreferens mot nya tvättmetoder eller leverantör av en tvättanläggning. Det finns mängder av olika möjligheter där Viverks kompetens och djupa kunskap kommer väl till pass.

– Vi ser detta som en stor möjlighet att kunna hjälpa industrisverige att förstå behovet av ett bra tvättresultat men framförallt hjälpa till längs med resan att nå det önskade tvättresultatet, säger Michael Wickell, VD på Viverk.

Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Peter Helmersson på tel. 0735-23 30 00 eller e-post: peter.helmersson@viverk.se

RISE Reseach Institute of Sweden AB är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling. RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

Viverk AB