Utbildning i teknisk renhet den 11 oktober med ITH och Viverk

Utbildning i teknisk renhet den 11 oktober med ITH och Viverk

ITH – Institutionen för tillämpad hydraulik är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. Nu har ITH och Viverk tagit fram en ny gemensam utbildning inom industriell renhet som syftar till att ge dig ett mer systematiskt arbete med effektiva åtgärder som...
Därför byggs Viverks tvättmaskiner för hand

Därför byggs Viverks tvättmaskiner för hand

På Viverk bygger vi våra industritvättmaskiner för hand. Nästan varje kundmaskin är unik och skräddarsys efter just den kundens önskemål och behov. Det kundunika är något som påbörjas redan när vi tillsammans med kunden tar fram lösningen. Detta är en viktig anledning...
Renhetsspecialisten som förordar lagom rent

Renhetsspecialisten som förordar lagom rent

Alla som deltagit på någon av utbildningarna med Dan Fougstedt vet att hans titel stämmer. Dan Fougstedt är verkligen specialist ut i fingerspetsarna när det gäller teknisk renhet. Här berättar Dan Fougstedt själv om hur han förvärvade sina djupa och breda kunskaper...
Utbildning i teknisk renhet och mätteknik med Nyli och Viverk

Utbildning i teknisk renhet och mätteknik med Nyli och Viverk

Kontroll har den som kan mäta och få fram fakta. Kontroll i kombination med kunskap ger dig möjlighet att sätta in de bästa åtgärderna för att nå önskat resultat. Kontroll över och kunskap inom teknisk renhet är vad Nylis och Viverks nya utbildning handlar om. 8 av 10...
Renhetsutbildning – nu även på plats hos dig

Renhetsutbildning – nu även på plats hos dig

Renhet är en nyckel till hög kvalitet och lång livslängd för tekniska komponenter. Uppfylls inte renhetskraven kan det få oerhörda konsekvenser längre fram. Samtidigt är renhet en kostnad och det kan ha stor betydelse hur man klarar renhetskraven på bästa och mest...
Så blev SKF världsledande med hjälp av renhet

Så blev SKF världsledande med hjälp av renhet

Kul- och rullager är en av de stora uppfinningar som lagt grunden till den snabba industriella utvecklingen. Med det sfäriska kullagret som använder två rader kulor och kan snedställas, satte AB Svenska kullagerfabriken Sverige på kartan 1907, och idag är den svenska...
Viverk AB