Utbildning i teknisk renhet den 11 oktober med ITH och Viverk

Utbildning i teknisk renhet den 11 oktober med ITH och Viverk

ITH – Institutionen för tillämpad hydraulik är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. Nu har ITH och Viverk tagit fram en ny gemensam utbildning inom industriell renhet som syftar till att ge dig ett mer systematiskt arbete med effektiva åtgärder som...
Renhetsspecialisten som förordar lagom rent

Renhetsspecialisten som förordar lagom rent

Alla som deltagit på någon av utbildningarna med Dan Fougstedt vet att hans titel stämmer. Dan Fougstedt är verkligen specialist ut i fingerspetsarna när det gäller teknisk renhet. Här berättar Dan Fougstedt själv om hur han förvärvade sina djupa och breda kunskaper...
Utbildning i teknisk renhet och mätteknik med Nyli och Viverk

Utbildning i teknisk renhet och mätteknik med Nyli och Viverk

Kontroll har den som kan mäta och få fram fakta. Kontroll i kombination med kunskap ger dig möjlighet att sätta in de bästa åtgärderna för att nå önskat resultat. Kontroll över och kunskap inom teknisk renhet är vad Nylis och Viverks nya utbildning handlar om. 8 av 10...
Renhetsutbildning – nu även på plats hos dig

Renhetsutbildning – nu även på plats hos dig

Renhet är en nyckel till hög kvalitet och lång livslängd för tekniska komponenter. Uppfylls inte renhetskraven kan det få oerhörda konsekvenser längre fram. Samtidigt är renhet en kostnad och det kan ha stor betydelse hur man klarar renhetskraven på bästa och mest...
Utbildning i teknisk renhet och mätteknik med Nyli och Viverk

Renhet i praktiken – ett event med idel lovord

I Uddevalla genomfördes nyligen en renhetsutbildning av Viverk och Nyli Metrology AB där deltagarna var mycket nöjda. Intressant var även anledningen till att det kom deltagare från såväl Norge som hela södra Sverige. Enligt kursutvärderingen är det kundernas allt...
Viverk AB