Därför byggs Viverks tvättmaskiner för hand

Därför byggs Viverks tvättmaskiner för hand

På Viverk bygger vi våra industritvättmaskiner för hand. Nästan varje kundmaskin är unik och skräddarsys efter just den kundens önskemål och behov. Det kundunika är något som påbörjas redan när vi tillsammans med kunden tar fram lösningen. Detta är en viktig anledning...
En väldigt speciell tvättanläggning för mycket exklusiva maskindelar

En väldigt speciell tvättanläggning för mycket exklusiva maskindelar

Det här är en väldigt speciell tvättanläggning avsedd för mycket exklusiva maskindelar i extremt dyrbara material. Varje maskindel är så exklusiv att den måste hanteras med största försiktighet när den tvättas ren från skyddande skikt och föroreningar. Så här fungerar...
Viverk fyller 75 år!

Viverk fyller 75 år!

75 är en aktningsvärd ålder, men också ett kvitto på stabilitet och trygghet för en framgångsrik verksamhet. För Viverk betyder det även gedigen erfarenhet och grundläggande kunskaper inför framtiden. När andra världskriget tog slut startade en ny era där små...
En automatiserad multifunktionstvätt med möjligheter och flexibilitet

En automatiserad multifunktionstvätt med möjligheter och flexibilitet

En tvättanläggning med automatiserad matning kan användas på en mängd olika sätt för olika typer av gods och renhetskrav. Här är ett bra exempel där en sjustegstvätt med sex tvättkammare och en torkenhet alla har sina olika egenskaper och kan användas såväl parallellt...
Så fungerar en tunneltvätt med den nya patentsökta transportören

Så fungerar en tunneltvätt med den nya patentsökta transportören

En tunneltvätt är en mycket praktisk och snabb industritvättmaskin där smutsigt gods lastas in i ena änden och kommer ut rent och torrt på andra sidan. Godset passerar igenom tvätten på en transportör som även drar med sig tvättvätska genom maskinen. Men med Viverks...
Så fungerar Viverks korggodsautomat

Så fungerar Viverks korggodsautomat

En korggodstvätt är en tvätt anpassad för att kunna tvätta gods i tvättkorgar medan en korggodsautomat är en tvättanläggning med ett automatiserat transportsystem. Här är ett exempel på hur en korggodsanläggning från Viverk fungerar: Anläggningen bygger på en...
Viverk AB