Begagnad VKT-114-P

Begagnad VKT-114-P

Begagnad VKT-114-P Begagnad VKT-114-P Begagnad VKT-114-P

Viverks VKT-114-P är en frontmatat kammartvättmaskin med pneumatisk lucka som kan tvätta gods av en mängd olika slag och material. Maskinen är avsedd för gods med följande max dimensioner:
Längd = 900 mm
Bredd = 900 mm
Höjd = 700 mm
Vikt <= 500 kg

Tvättgodset spolas med ett motordrivet roterande rampsystem med ställbara spoldysor, som är monterat i tvättkammarens tak. Ramperna omsluter korgen helt och ger full spolverkan från alla sidor, även underifrån.

Arbetscykeln styrs av ett sekvensstyrt program som på inställda tider startar och stoppar spolramp, pump och evakuering. Tider och inställningar för tvätt och tvättprogram kan enkelt ändras på operatörspanelen varifrån hela tvättanläggningen styrs.

Denna maskin är begagnad men väl genomgången och servad där alla defekta komponenter bytts ut. Maskinen är även utrustad med automatisk nivåhållning, överfyllnadsskydd, automatisk doserutrustning för tvättmedelskoncentrat och automatisk oljeskimmer för att avlägsna ytolja.

För mer information, kontakta:

Stefan Hellberg
Säljare region öst och nord
Direkt 08 544 022 32
Mobil 070 604 97 19
stefan.hellberg@viverk.se

Viverk AB