Här är en begagnad industritvättmaskin – en tvåstegs kammartvätt med pneumatisk lucka av typen Viverk VKT-164-P2, som gåtts igenom, servats och gjorts redo för nya uppdrag.

Begagnad industritvättmaskin – Viverk VKT-164-P2 kammartvätt

Begagnad industritvättmaskin – Viverk VKT-164-P2 kammartvätt

Tvättgodset spolas med ett motordrivet, roterande rampsystem med ställbara spoldysor, som är monterat i tvättkammarens tak och botten. Ramperna omsluter godset helt och ger full spolverkan från alla sidor, även underifrån.

Arbetscykeln styrs av ett sekvensstyrt program som på inställda tider startar och stoppar spolramp, pump och evakuering. Tider och inställningar för tvätt och tvättprogram kan enkelt ändras på operatörspanelen varifrån hela tvättanläggningen styrs.

Maskinen är utrustad med två tankar – en för skölj och en för tvätt – och värmer tvättvätskor med syrafasta elpatroner.

Maskinen är avsedd för gods med följande max dimensioner:
Längd: 1 250 mm
Bredd: 1 250 mm
Höjd: 900 mm
Vikt: 500 kg

Denna maskin är begagnad men väl genomgången och servad. Maskinen är även utrustad med doserutrustning av tvättmedel, nivåhållning och evakueringsfläkt.

För mer information, kontakta:

Stefan Hellberg
Säljare region öst och nord
Direkt 08 544 022 32
Mobil 070 604 97 19
stefan.hellberg@viverk.se

 

Viverk AB