FAQ - Frågor och svar - Q&A Viverk bygger svensktillverkade tvättanläggningar för industri, så kallade industritvättmaskiner, och skräddarsydda specialtvättar för industriellt bruk. En industritvätt (industrial washing equipment) från Viverk håller hög kvalitet och använder återvinning för att maximera ekonomi och minimera miljöavtryck. VIverks industritvättanläggningar finns i en mängd olika utföranden som korggodstvätt, kammartvätt, tunneltvätt, Flow-Jet, karuselltvätt som alla kan fås med automation och integreras i större system med automatiserade transportsystem.

Våra vanligaste frågor med våra bästa svar

Här hittar du svaren på de frågor vi ofta får höra, uppdelade i olika kategorier. Hittar du inte svaret på just din fråga har du även möjlighet att ställa frågan direkt till oss längre ner på denna sida.

Grundläggande frågor

Vad finns det för olika tvättekniker och vad är dess för- och nackdelar?

Man kan dela in industritvättar i spoltvättar, dopptvättar och kombinationer därav. En spoltvätt bygger på att tvättvätska spolas under tryck på godset som ska tvättas medan en dopptvätt är ett bad där godset badar i tvättvätskan.

Kammartvättar, karuselltvättar och tunneltvättar är exempel på tvättar som använder spolteknik medan korggodstvätt, Flow-jet och ultraljudstvätt är exempel på dopptvättar som även kombinerar bad med tryckspolning. Se mer om Viverks olika tvättar här…

Är vattenbaserad tvätt alltid den bästa och mest miljövänliga?

Vatten har oöverträffade egenskaper som både gör det möjligt att lösa, transportera och samla upp oönskade partiklar och föroreningar. Det finns förstås lägen där andra tvättvätskor baserade på alkoholer eller andra lösningsmedel kan krävas, men som regel är vattenbaserad tvätt den mest miljövänliga och bästa ur ett helhetsperspektiv då vattenbaserad tvätt även kan kombineras med kemikalier. Se mer här…

Hur fungerar en ultraljudstvätt?

Ultraljud kan i sig inte göra rent, men när ultraljud används i tvättvätska skapas tryckvågor som kan hjälpa till att avlägsna hårt sittande föroreningar och avlagringar på gods. Se mer här…

Vad är skillnaden på termisk gradning och helt vanlig gradning?

Svar 3 – ingen aning…

Tvätteknik

Varför blöter ni ner gods för att torka gods?

Svar 3

Hur kyler man ner godset till önskad temperatur på bästa sätt?

Svar 4

Hur gör jag för att separera ut emulsion/olja som inte vill komma upp till ytan?

Svar…

Vilken kemi skall jag använda? Finns det ett lätt sätt att ta reda på detta? Jag vill ha ett kem som funkar för ”helt vanlig tvätt av allt möjligt”.

Svar…

När, hur och varför skall jag använda ultraljudstvätt?

Svar…

Renhet, renhetskrav och standarder för renhet

Renhetskraven tenderar att öka kontinuerligt. Kan man uppdatera sin befintliga tvättmaskin så att den klarar nya och strängare krav?

Det kan vara möjligt, det beror på flera olika faktorer. Lite beroende på hur gammal tvättmaskinen är och vilken tvätteknik som används så kan möjligheter finnas för att bygga om maskinen. Vi brukar göra så att vi gör en besiktning av maskinen och därefter tar beslut om ett gemensamt förprojekt ska inledas som kan leda till en ombyggnad. Om det inte fungerar så kan vi ta fram lösningar för en ny tvättmaskin och vi kan då också försöka hjälpa till med att sälja den gamla maskinen.

Kan man i efterhand komplettera sin befintliga tvättmaskin med filtersystem och oljeavskiljare?

Ja, det kan vara möjligt, dock kan ingreppen bli relativt stora beroende på hur den maskinen är konstruerad. Vi brukar alltid rekommendera våra kunder att alltid köpa sin tvättmaskin förberedd för filter och oljeavskiljare om man inte väljer det redan från början. Om man gör det så är det enkelt att komplettera i efterhand.

Vi har komponenter med invändiga kanaler och en del bottenhål. Vad ska vi välja för utrustning?

Det är alltid svårt att svara exakt på det utan att först ha sett hur komponenten ser ut eller vilka renhetskrav som ställs. Generellt kan man säga att det bör vara en applikation med komponenten fixerad på någon form av fixtur i en kammartvätt. Här kan man då med hög precision fokusera en spolbild mot kanalerna och hålen för god tvätteffekt. Processen bör kompletteras med en Flow-Jet-tvättning där komponenten genomspolas av ett rikligt flöde i en vattenfylld kammare. Har du ett konkret projekt kommer vi gärna och tittar på det och tar fram en optimal lösning.

Jag har fått kravet ISO16232, vad skall jag förhålla mig till? Hur svårt är detta? Hur tolkar jag denna standard?

Svar 4

Scania hänvisar till STD4540, hur tolkar jag detta?

Svar…

Man pratar ofta om att ”sluta” sina produktionsprocesser, vad betyder detta?

Svar

Vad är ett renrum, hur funkar detta och vad krävs?

Svar

Hur kommer det sig att jag får så olika resultat när jag renhetstestar samma gods på olika ställen, ex RISE, Nyli, Viverk och andra ställen? Var är baslinjen egentligen?

Svar…

Frågebatteri 4

Fråga 1

Svar 1

Fråga 2

Svar 2

Fråga 3

Svar 3

Fråga 4

Svar 4

Jag vill ställa en egen fråga

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda
Telefon 0472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB