Lansspolning

Rengöring på djupet

För gods med djupa/långa hål och komplicerade geometrier lämpar sig spolning med lans. Dessa har ofta höga renhetskrav och är svåra att rengöra inuti. Med ett tryck anpassat efter godsets egenskaper spolar lansen sig igenom och rengör effektivt alla ytor. Lansspolningen kan även kombineras med ett roterande munstycke om så krävs.

 

 

  • Vislanda Olvägen 25, SE-342 50 Vislanda.
  • ÅkersbergaSmedbyvägen 8, SE-184 32 Åkersberga.
  • Tel+46 472 343 60, E-postinfo@viverk.se
  • © COPYRIGHT Viverk AB
  • Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • ”Viverk stödjer
    framtidens entreprenörer, är stolt sponsor till
    Ung Företagsamhet”