Chip Clean

Total rengöring av gängade bottenhål

Ett välkänt problem inom industrin är att få bort smuts och spån från så kallade bottenhål, hål som inte är helt genomgående, särskilt om de är gängade. Chip Clean har en speciellt anpassad spolplatta med munstycken placerade specifikt för just det gods som ska rengöras. Under högt tryck spolar Chip Clean godsets bottenhål samtidigt som det rör sig fram och tillbaka så att allt blir helt rent. Under tiden tvättas resten av godset med andra munstycken. På så sätt uppnår hela godset, inklusive gängade bottenhål, alla renhetskrav.

  • Vislanda Olvägen 25, SE-342 50 Vislanda.
  • ÅkersbergaSmedbyvägen 8, SE-184 32 Åkersberga.
  • Tel+46 472 343 60, E-postinfo@viverk.se
  • © COPYRIGHT Viverk AB
  • Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • ”Viverk stödjer
    framtidens entreprenörer, är stolt sponsor till
    Ung Företagsamhet”