Aerosolkylning

Exakt temperaturreglering

I vissa lägen, till exempel när man mäter tusendels millimeter på motorblock och cylinderhuvuden, är det viktigt att godset som tvättats snabbt når en viss temperatur.

 

Aerosolkylning innebär att man under vakuumprocessen "dimmar" på aerosolet, bestående av vatten, som förångas på godset. Vid 5 mbar är vattnets kokpunkt -20°C, vilket gör att man får ett väldigt stort så kallat ΔT. Resultatet innebär att man kan kyla ned godset upp till sju gånger snabbare än vid konventionell kylning. Detta är speciellt viktigt när man behöver uppnå en hög noggrannhet på mätresultatet, till exempel plus/minus en tusendels millimeter. Normalt när man kyler gods med aircondition går det åt ungefär dubbelt så mycket energi jämfört med aerosolkylning. Ska man bara kyla med inomhusluft kan det ta många timmar.

  • Vislanda Olvägen 25, SE-342 50 Vislanda.
  • ÅkersbergaSmedbyvägen 8, SE-184 32 Åkersberga.
  • Tel+46 472 343 60, E-postinfo@viverk.se
  • © COPYRIGHT Viverk AB
  • Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
  • ”Viverk stödjer
    framtidens entreprenörer, är stolt sponsor till
    Ung Företagsamhet”