Kvalitet & miljö

Kvalitet och Miljö på Viverk

Viverk är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

För mer information se vår kvalitets- och miljöpolicy här nedanför: 

Viverk kvalitetspolicy  

Kvalitet är vår förmåga att tillmötesgå kundens behov och krav. Vårt mål är att hålla hög kvalitet både på produkter och tjänster, genom att hjälpa våra kunder till effektiva systemlösningar inom ämnesområdet miljövänlig och resurssnål ytbehandlingsteknik.

Detta når vi genom att:

 • bistå våra kunder med kvalificerad teknik, om möjligt redan på projekteringsstadiet.
 • erbjuda snabba och flexibla lösningar utan avkall på produktkrav, tack vare ett nära samarbete mellan kund, konstruktion och produktion.
 • behärska hela kedjan från försäljning till övertagande och därmed garantera säkra leveranser.
 • arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetssystem och produkter. Kontinuerligt ligga långt fram i den tekniska utvecklingen.
 • fortlöpande kompetensutveckla våra medarbetare.
 • följa lagar och förordningar.

Viverk miljöpolicy

Viverk tillverkar specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Vi skall vid konstruktion och produktion tillverka maskinerna med hänsyn till vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan. Hållbara produkter som går att reparera och modernisera ger en låg miljöpåverkan över produktens livscykel.

Viverk ska följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.

Viverk har som mål att försöka minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom förbättrad:

 • Konstruktion
 • Produktion
 • Källsortering
 • Inköp
 • Transport
 • Information

 

Viverk kvalitetscertifikat

 • Vislanda Olvägen 25, 342 50 Vislanda
 • Åkersberga Smedbyvägen 8, 184 32 Åkersberga
 • Helsingborg Muskötgatan 8 B, 254 66 Helsingborg
 • Kungälv Bilgatan 20, 442 40 Kungälv
 • Tel+46 472 343 60, E-postinfo@viverk.se
 • © COPYRIGHT Viverk AB
 • Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
 • ”Viverk stödjer
  framtidens entreprenörer, är stolt sponsor till
  Ung Företagsamhet”