Så fungerar Viverks korggodsautomat

Så fungerar Viverks korggodsautomat

En korggodstvätt är en tvätt anpassad för att kunna tvätta gods i tvättkorgar medan en korggodsautomat är en tvättanläggning med ett automatiserat transportsystem. Här är ett exempel på hur en korggodsanläggning från Viverk fungerar: Anläggningen bygger på en...
En lyckad utbildning i renhetens tecken

En lyckad utbildning i renhetens tecken

Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden och FougsTech har Viverk genomfört en speciellt inriktad utbildning inom teknisk renhet och deltagarna fick många bra tips på åtgärder med sig hem. Bland deltagarna fanns både representanter från fordons- och...
Dags för 2021 års utbildning inom industriell partikel- och ytrenhet

Dags för 2021 års utbildning inom industriell partikel- och ytrenhet

Kunskap, vetenskap och kontroll är mycket viktigt inom industrin idag. Detta är något som RISE, FougsTech AB och Viverk tagit fasta på. Baserat på tidigare utbildningar och dess deltagares synpunkter har vi nu vidareutvecklat konceptet och kan nu erbjuda en ny, ännu...
Ett välbesökt och uppskattat webbinarium

Ett välbesökt och uppskattat webbinarium

Ännu en gång samlades SKF, RISE och Viverk på RISE:s huvudkontor i Mölndal för att genomföra ytterligare ett webbinarium med fokus på renhet. Reaktionerna från deltagarna är överväldigande positiva och trots ett välfyllt virtuellt mötesrum var det många som deltog...
Dags igen för vårt uppskattade webbinarie

Dags igen för vårt uppskattade webbinarie

Ämnet industriell renhet rymmer så mycket mer än de renhetskrav som behöver uppnås. Med rätt grad av renhet och reningsteknik finns det stora pengar att spara samtidigt som återvinning, återanvändning och miljöaspekter maximeras. Det är detta våra webbinarier...
Viverk AB