Kvalitet & miljö

Kvalitet och Miljö på Viverk

Viverk är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

För mer information se vår kvalitets- och miljöpolicy här nedanför: 

Viverk kvalitetspolicy 

När vi inom Viverk talar om ”kvalitet” menar vi förmåga att tillmötesgå behoven och kvalitetskraven från våra mest krävande kunder. Vårt mål är att uppnå högre kvalitetsstandard än våra konkurrenter både för produkter och tjänster, genom att hjälpa våra kunder till effektiva systemlösningar inom ämnesområdet miljövänlig och energisnål ytbehandlingsteknik.

Detta når vi genom att:

 • bistå våra kunder med kvalificerad teknik, om möjligt redan på projekteringsstadiet.
 • erbjuda snabba och flexibla lösningar utan avkall på produktkrav, tack vare ett nära samarbete mellan kund, konstruktion och produktion.
 • behärska hela kedjan från försäljning till övertagande och därmed garantera säkra leveranser.
 • arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetssystem och produkter.
 • fortlöpande kompetensutveckla personalen.
 • följa lagar och förordningar.

Viverk miljöpolicy

Viverk tillverkar specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Vi skall vid konstruktion och produktion tillverka maskinerna med hänsyn till vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Viverk ska följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.

Viverk ska ständigt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom förbättrad:

 • Konstruktion
 • Produktion
 • Källsortering
 • Inköp
 • Transport
 • Information

 

Viverk kvalitetscertifikat

 • Vislanda Olvägen 25, SE-342 50 Vislanda.
 • ÅkersbergaStorängsvägen 26, Port B3, 1 tr, SE-184 32 Åkersberga.
 • Tel+46 472 343 60, E-postinfo@viverk.se
 • © COPYRIGHT Viverk AB